Innskudd/dagligbank

Ved utgangen av 2020 utgjorde Haugesund Sparebanks samlede innskudd fra kunder 8.393 millioner kroner. Dette er en økning på 443,9 millioner kroner eller 5,6 prosent fra året før.

Innskuddsmassens sammensetning pr. 31.12.2019 sammenlignet med 2018 var som følger:

INNSKUDDSMASSENS SAMMENSETNING (millioner kroner) 2020 2019
Bedriftskonto/Foreningskonto/Landbrukskonto 934,6 749,7
Personkonto 855,5 893,1
Seniorkonto 371,6 296,4
Boligsparing for ungdom (BSU) 255,2 236,2
Kapitalkonto/Plasseringskonto 2.399,1 2.222,9
31 dagers innskudd 897,6 515,1
Andre vilkår 2.679,7 3.035,9
Sum 8.393,3 7.949,3

Banken har økt innskuddsdekning i 2020. Denne utviklingen i bankens innskudd skyldes reduksjon på noen store innskuddskunder i 2019 og «tvungen» sparing i 2020 grunnet restriksjoner på reiser og arrangementer i forbindelse med Korona. Haugesund Sparebank fikk tilsammen 1 735 nye kunder i 2020. Dette tyder på at personlig service og sentral beliggenhet i byen og distriktet blir verdsatt. I tråd med den generelle samfunnsutviklingen tilbyr banken også alle typer av automat- og nettbanktjenester.