Hjertelig takk

Styret vil rette en stor takk til bankens kunder og forbindelser for godt samarbeid og positiv bruk av bankens tjenester i 2020. 2020 har vært et svært krevende år med Korona, dystre markedsutsikter, hjemmekontor og omfattende nedstenging av samfunnet. Styret vil derfor rette en stor takk til bankens kunder og forbindelser for godt samarbeid og positiv bruk av bankens tjenester i 2020. Styret vil også takke alle ansatte og tillitsvalgte for god og svært positiv innsats for Haugesund Sparebank i 2020, og for utmerket samrbeid.

Styret for Haugesund Sparebank

Haugesund 31. desember 2020 / 25. februar 2021