Hjertelig takk

Styret vil rette en stor takk til bankens kunder og forbindelser for godt samarbeid og positiv bruk av bankens tjenester i 2020. 2020 har vært et svært krevende år med Korona, dystre markedsutsikter, hjemmekontor og omfattende nedstenging av samfunnet. Styret vil derfor rette en stor takk til bankens kunder og forbindelser for godt samarbeid og positiv bruk av bankens tjenester i 2020. Styret vil også takke alle ansatte og tillitsvalgte for god og svært positiv innsats for Haugesund Sparebank i 2020, og for utmerket samrbeid.

Styret for Haugesund Sparebank

Haugesund 31. desember 2020 / 25. februar 2021

John Erik Hagen
Leder
John Erik Hagen
Leder
Benedicte Storhaug
Nestleder
Benedicte Storhaug
Nestleder
Jone Tveit
Jone Tveit
Liv Reidun Grimstvedt
Liv Reidun Grimstvedt
Marius Selsø Håkonsen
Marius Selsø Håkonsen
Marit Øverland Ilstad
Marit Øverland Ilstad
Merethe Hansen
Merethe Hansen
Hans Olav Omland
Hans Olav Omland