Utviklingen i finansmarkedene

Den innenlandske kredittveksten har ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå samlet sett falt noe gjennom 2020.

Kredittindikatoren (K2) viste en samlet vekst for 2019 på 5,1 prosent, denne falt gjennom 2020 til 4,8 prosent ved utgangen av desember. For husholdningene var veksten 4,9 prosent ved utgangen av desember 2018, mens tolvmånedersveksten for de ikke finansielle foretakene var 3,7 prosent. Kommuneforvaltningens gjeldsvekst var 7,6 prosent fram til utgangen av desember 2020.

Etter noen år med moderat og stabil vekst i boligmarkedet ble 2020 et år med sterk vekst. Ved slutten av året var tolvmånedersveksten i snitt 7,1 prosent. Aktiviteten i boligmarkedet er fortsatt svært høy.