Bente
Haraldson Syre
Administrerende banksjef

Kommentar fra administrerende banksjef Bente Haraldson Syre

Visjonen vår er å «Bidra til at Haugalandet er et godt sted å bo og leve». Med andre ord skal vi være en bidragsyter for både privatpersoner og næringslivet på Haugalandet. Og vi har stort fokus på vårt samfunnsansvar. Som en selvstendig lokal sparebank ønsker vi å utgjøre en forskjell lokalt. Verdiene vi skaper, forvalter vi på Haugalandet. Overskuddet banken har går tilbake til regionen vår gjennom små og store bidrag innenfor næringsliv, kultur, idrett mm.

Hva det betyr å være en lokalbank har vi virkelig fått erfare i 2020, som har vært et ekstraordinært og spesielt år for oss alle.

I løpet av våren 2020 ble styringsrenten satt ned i flere omganger til 0. Dette har også påvirket oss som bank i 2020. Vi måtte følge etter og sette ned rentene til våre kunder, noe som på utlån selvfølgelig hjalp kundene våre, mens kunder med innskudd opplevde det motsatte.

Selv om det har vært et utfordrende år på mange måter, har vi likevel hatt et år hvor vi leverer et solid resultat. Vi har i løpet av 2020 tatt tydelige grep på kostnadssiden. Likviditeten er god, ikke minst som følge av vekst i innskudd. Aktivitetsnivået og veksten har vært god. Grunnlaget for et godt resultat er den solide underliggende bankdriften. Resultatet er bra selv om en ser bort fra inntekter fra finansielle investeringer og nedskrivninger. I et år som dette har det vært særdeles viktig å redusere kostnadsprosenten, og effektivisering og aktiv kostnadsstyring har gitt resultater. I 2020 kom banken ut med et årsresultat etter skatt på kr 117,9 mill. Forvaltningskapitalen utgjorde ved utgangen av året kr 12,1 milliarder og kr 14 milliarder inkl. utlån overført til Verd Boligkreditt AS. Banken har en kapitaldekning på 24,41 prosent, mens den rene kjernekapitalprosenten er på 20,57. Dette er høyere enn bankens måltall og over myndighetenes krav. Dette er dermed ett år vi kan si oss svært godt fornøyd med.

I en tid hvor finansmarkedet blir stadig mer sentralisert og globalisert, er Haugesund Sparebank stolt over å være den eneste lokaleide og lokalstyrte banken i Haugesund. I tillegg til hovedkontoret i Haugesund har Haugesund Sparebank også kontor på Amandasenteret og i Bømlo, Sveio, Tysvær og Vindafjord. Vi har tro på at lokal tilstedeværelse, god rådgivning og digital utvikling vil gi oss sterke kunderelasjoner. Personlig rådgivning, god kundeservice og kortreiste avgjørelser utgjør en forskjell. Samtidig gjør vi alt vi kan for å ligge langt framme for å tilby enkle, tilgjengelige og gode kundeopplevelser i digitale flater. Kombinasjonen lokal tilstedeværelse, god rådgivning og digitale løsninger tror vi har vært viktig i et år som 2020. Vi har i 2020 hatt stort fokus på å bistå kunder og samfunn gjennom pandemien, samt sørge for ansatte, eiere og egen virksomhet. Rask responstid, tilgjengelighet og lokal forretningsforståelse har gitt banken mulighet til å bistå kundene i en vanskelig periode. Det har også vært viktig for banken å opprettholde sponsoraktiviteten vår til lag og foreninger i vårt lokalsamfunn. Det skaper ringvirkninger og sikrer lokal verdiskapning at vi som bank også i vanskelige tider klarer å bidra til aktivitet. Det gjør at Haugalandet er et godt sted å bo og leve, om verden er litt rufsete rundt oss. God vekst og godt resultat i et krevende 2020 gir et godt grunnlag for å utvikle banken, og Haugalandet, videre, selv om 2021 også vil bli tøft for oss alle, og spesielt tøft vil det være for enkelte bransjer som er spesielt utsatt for de restriksjonene som covid-19 har ført med seg. Men vi er gode på dugnad. Selv om det har vært et krevende år, er bankens finansielle posisjon sterk ved utgangen av 2020, noe som gjør at vi også vil være lokalbanken for Haugalandet fremover.

Avslutningsvis vil jeg få rette en stor takk til alle bankens kunder, egenkapitalbeviseiere, forretningsforbindelser og samarbeidspartnere, og ikke minst til våre tillitsvalgte og dyktige ansatte. Alle har bidratt til at Haugesund Sparebank framstår som en konkurransedyktig, kundeorientert og selvstendig sparebank med lokal forankring på Haugalandet.

Vi er lokal, nær og personlig

Haugesund 25. februar 2021