Note 11

11. Sensitivitet tapsmodell

Tapsgradsmodellen som benyttes for beregning av forventet tap på engasjementene bygger på flere kritiske estimater herunder tapsgrad, nedbetalingsprofil, forventet levetid og makroutvikling.

Modellen og tapsestimatene er således sårbare for endringer i forutsetninger. Banken har derfor beregnet tapsestimater gitt endringer i sentrale forutsetninger for å illustrere hvordan tapsestimatene påvirkes

Det er foretatt sensitivitetsanalyser for følgende faktorer: Nåværende: Simulering: Økt tapsavsetning Reduksjon Tapsavsetning Endring i %
Tapsgraden økes fra 0,15 % til 2 % for PM 0,15 0,2 417 112 0,87 %
Tapsgraden reduseres fra 0,15 % til 0,1 % for PM 0,15 0,1 484 344 1,01 %
Tapsgraden økes fra 0,4 % til 0,5 % for BM 0,4 0,5 7 693 699 16,03 %
Tapsgraden reduseres fra 0,4 % til 0,3 % for BM 0,4 0,3 6 457 847 13,46 %