Note 17

Netto provisjonsinntekter

Provisjonsinntekter 2020 2019
Garantiprovisjon 4.803.498 5.490.661
Verdipapirformidling og forvaltning    
Betalingsformidling 14.370.389 17.161.452
Kredittformidling (prov. Verd og Brage) 12.920.770 11.642.336
Provisjon Forsikringstjenester 6.493.729 4.599.876
Andre gebyrer (leasing, vipps, Norne, bankgebyrer) 7.354.068 7.872.187
Sum provisjonsinntekter 45.942.454 46.766.512
Provisjonskostnader 5.269.802 5.756.369
Netto provisjonsinntekter 40.672.652 41.010.143