Note 21

Anleggsmidler

 

   

Maskiner

 

Inventar

 

Innredning

 

Kjøretøy*

 

Software

 

Bygninger

Teknisk

innstallasjon

 

Sum

Anskaffelseskost 01.01.20 2.339.046 2.009.282   2.264.150 5.762.180 22.947.913 6.041.192 41.363.763
Omgruppert ‐1.249.766       1.249.766      
Tilganger 2020 665.919 215.031 419.083 0 2.787.913 0 0 4.087.946
Avgang til avskrevet verdi

Avskrivninger 2020

 

‐335.560

 

‐525.810

 

‐36.133

0

‐737.615

 

‐2.685.493

 

‐623.910

 

‐554.815

0

‐5.499.335

Bokført verdi 31.12.20 1.419.639 1.698.503 382.950 1.526.535 7.114.366 22.324.004 5.486.377 39.952.374
* det er bokført gevinst på kjøretøy på kroner 320 000 i 2020

 

Økonomisk levetid 5 år 7 år 5 år 5 år 5 år 50 år 10 år
Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær