Note 26

Ikke børsnoterte aksjer

Aksjer: Org.nr Antall Eierandel Bokført verdi/markeds-verdi Kostpris
BALDER BETALING AS 918693009 610808 2,93 % 11 379 353 11 951 549
Brage Finans AS 995610760 4245332 3,10 % 59 334 028 47 310 267
Eiendomskreditt AS 979391285 93555 3,04 % 14 492 089 9 684 520
Eiendomsmegler A AS 893527702                                 155 31 % 1 340 508 1 340 508
Eksportfinans ASA 816521432 94 0,04 % 2 295 915 1 423 004
Frende Holding AS 991410325                       109 019 1,55 % 42 742 170 9 935 141
Kredittforeningen for Sparebanker 986918930 920 1,84 % 1 121 480 947 600
Langevåg Bygdatun AS 980827224 300 4,90 % 2 003 001 2 003 000
Norgesinvestor Opportunities II AS 997384253 5000 1,70 % 109 000 200 000
NorgesInvestor Proto AS 812746162 60000 6,85 % 9 150 600 6 000 000
Norne Securities AS 992881461 358149 1,94 % 701 886 1 271 291
Spama AS 916148690 122 0,39 % 176 438 13 000
Verd Boligkreditt AS 994322427 101150 19,27 % 111 538 779 102 447 763
Visa Inc 821083052 87 0,00 % 1 014 024 2 257 296
VN NORGE AS 821083052 233 0,10 % 2 707 938 1 668 696
Div.småposter 5 126 2 735 883
Sum aksjeposter 260 112 335 201 189 518

 

Inngående beholdning aksjer 01.01.20 198 666 700
Tilgang gjennom året 6 283 000
Avgang gjennom året -5 428 875
Nedskrivning 0
Verdijustering ved overgang til IFRS ført mot egenkapitalen 33 200 437
Verdijustering etter overgang til IFRS (virkelig verdi) 27 391 073
Ny bokført beholdning pr 31.12.20 260 112 335