Note 27

Egenkapitalbevis

Haugesund Sparebank utstedte egeenkapitalbevis første gang i 2016. det ble utstedt 1.250.000 egenkapitalbevis pålydende kr. 100 pr. egenkapitalbevis. I 2019 utstedte banken gjennom en fortrinnsrettsemisjon nye 1.000.000 egenkapitalbevis pålydende kr. 100 pr. bevis. tegningskurs kr. 105 pr egenkapitalbevis.

Omsetningskurs 31.12.2020: 109.

Oversikt over de 20 største eiere:
Navn Antall Ek-bevis Andel
Helgevold Holding AS 91 983 4,09 %
Annekset AS 90 000 4,00 %
Bømmelfjord AS 67 600 3,00 %
KPB Holding AS 65 000 2,89 %
TBT AS 60 000 2,67 %
Hegerland Holding As 56 075 2,49 %
Otto Johannessens fond til innkjøp 50 400 2,24 %
J. Tveit AS* 47 620 2,12 %
Hovedgt. 52 AS 46 113 2,05 %
M J Tveit AS 40 000 1,78 %
HAKA AS 38 095 1,69 %
Kaldheim, Ove 36 360 1,62 %
JBS Invest AS 36 000 1,60 %
Helgesen, Kjell 36 000 1,60 %
SOHL AS 34 380 1,53 %
Nordhaug Invest AS 34 200 1,52 %
Skrunes, Arne Johan 28 800 1,28 %
SORO Investering AS 27 250 1,21 %
Vestbø, Kurt Stein Stensen 26 700 1,19 %
TS Industri Invest AS 25 300 1,12 %
Øvrige ek-beviseiere 1 312 124 58,32 %
Sum 2 250 000 100 %

*J. Tveit As eies av Jone Tveit, som er medlem av bankens styre.

Eierposter som er eid eller kontrollert av ledelse og tillitsverv:
Verv/stilling Navn Antall
Adm. banksjef Bente Haraldson Syre 540
Banksjef Torsten Langeland 360
Økonomisjef Steffen Næss 180
Styrets leder John Erik Hagen 360
Styremedlem Jone Tveit 47 620
Styremedlem, ansattvalgt Merethe Hansen 36
Nestleder i forstanderskapet Tønnes B Tønneesn 60 000
Medlem i forstanderskapet Sigmund Lundal 1 800
Medlem i forstanderskapet Berit Gjellesvik 1 800
Medlem i forstanderskapet Eivind Iversen 3 600
Medlem i forstanderskapet Hilde Marie Juul 300
Medlem i forstanderskapet Anne Lise Mulvik Liestøl 720
Medlem i forstanderskapet Francisco Munoz 5 400
Medlem i forstanderskapet Elisabeth Haugen Skeie 200
Medlem i forstanderskapet Steinar Strand 17 600
Medlem i forstanderskapet Olav Granberg 5 602
Medlem i forstanderskapet Irene Stuhaug 500
Medlem i forstanderskapet Eli Margrethe Hauge 9 000
Medlem i forstanderskapet Kjell Helgesen 36 000

 

Resultat og utbytte pr egenkapitalbevis Eierbrøk: 2020 2019
Sparebankens fond 1.116.375 1.042.974
Gavefond 12.774 11.326
Sum bankens kapital 1.129.149 1.054.300
Egenkapitalbeviskapital 225.000 225.000
Overkursfond 1.231 1.232
Utjevningsfond 14.277 10.761
Sum eiernes kapital 240.508 236.993
Total egenkapital eks fond for urealisert gevinster 1.369.657 1.291.293
Bankens andel av egenkapital før/etter utbytteutdeling 82,4 % 81,6 %
Egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapital før/etter utbytte 17,6 % 18,4 %

 

  2020 2019
Egenkapitalbeviseiernes andel av bankens resultat 21.640.000 12.532.000
Antall utstedte egenkapitalbevis 2.250.000 2.250.000
Totalt resultat pr egenkapitalbevis 9,62 5,57
Foreslått utbytte pr. egenkapitalbevis (62,38 % utdeling) 6,00 3,50
Rest foreslått overført til utjevningsfond, pr. egenkapitalbevis 3,62 2,07