Note 29

Annen gjeld

  2020 2019
Skattetrekk 2.172.021 2.060.455
Arberidsgiveravgift 1.246.087 1.451.483
Leverandørgeld 5.068.299 3.223.751
Påløpte feriepenger 4.799.159 4.859.916
Avsatt utbytte 13.500.000 7.875.000
Avsatt bonus 1.494.000 1.600.000
Annen gjeld diverse 4.680.997 7.039.940
Sum annen gjeld 32.960.563 28.110.545