Note 9

Garantier

Garantityper 2020 2019
Betalingsgarantier 27.645.030 24.433.965
Kontaraktsgarantier 53.855.083 49.595.190
Lånegarantier 270.596.435 280.635.670
Andre garantier 14.230.390 14.966.025
Sum garantier 366.326.938 369.630.850