Administrasjonen


ADMINISTRERENDE BANKSJEF

BENTE HARALDSON SYRE

Født 1972. Bosatt i Haugesund.

Administrerende banksjef fra 1. april 2016.

Kredittsjef i Haugesund Sparebank fra 2009.

Utdannet statsautorisert revisor ved Norges Handelshøyskole.

Autorisert finansiell rådgiver.

Varamedlem til styret i Haugesund Sparebank fra 2011.

Har tidligere arbeidet som partner i Deloitte AS og revisjonssjef i Haugaland kommunerevisjon.


BANKSJEF KREDITT (NESTLEDER)

TORSTEIN LANGELAND

Født 1964. Bosatt i Tysvær

Banksjef (nestleder) fra 2016.

Banksjef fra 2009.

Banksjef næringsliv fra 1997. Ansatt i banken i 1986 som bedriftskonsulent.

Utdannet siviløkonom fra Høgskolen i Bodø.

 


BANKSJEF PERSONMARKED

ROLF LILLEHAMMER

Født 1977.

Bosatt i Haugesund – opprinnelig fra Sandeid.

Banksjef PM fra 2020.

Ansatt i banken fra 2009, avdelingleder Skjold 2010

Bachelor i Økonomi og administrasjon fra Høgskulen på Vestlandet.

Mastergrad i Marketing Management fra Griffith University.


LEDER FINANS/ØKONOMI/HR

STEFFEN NÆSS

Født 1979. Bosatt i Haugesund

Leder for risikostyring og compliance i Haugesund Sparebank fra 2016.

Ansatt i banken fra 2006 i stilling som fagansvarlig risikostyring, og leder risikostyring fra 2012.

Ble leder for finans/økonomi/HR fra 2018.

Utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

 


LEDER RISIKOSTYRING OG COMPLIANCE

THOR KRUKHAUG

Født 1978. Bosatt i Haugesund.

Leder for risikostyring og compliance i Haugesund Sparebank fra 2018.

CFO i Eidesvik Offshore ASA fra 2017.

Financial Manager i Eidesvik Offshore ASA fra 2012.

Controller i Eidesvik Offshore ASA fra 2005.

Utdannet siviløkonom og autorisert finansanalytiker ved Norges Handelshøyskole.


LEDER FOR DIGITALE KANALER OG BRUKEROPPLEVELSER

LILLIAN MEDBY

Født 1977. Bosatt i Haugesund.

Leder digitale kanaler og kundeopplevelser fra 2018

Ansatt i banken fra 2016 som Forretningsutvikler for DSS (De Samarbeidende Sparebankene).

Leder Kommunikasjonsavdelingen i Appex fra 2012.

Strategi, rådgivning og avdelingsleder i Netlife Research fra 2005.

Opera Software fra 2004.

Hovedfag i informasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen.