Benedicte Storhaug (1976)

Selvstendig næringsdrivende advokat, egen advokatpraksis fra 2005. Cand. jur fra Universitetet i Bergen, spesialfag i EU-rett. Politijurist/aktor fra 2003-2005. Fast bistandsadvokat for Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett fra 2011. Medlem i Den Norske Advokatforening. Styremedlem i Haugesund Sparebank fra 2016. Varamedlem i forstanderskapet i Haugesund Sparebank 2008.