John Erik Hagen (1956)

Regiondirektør i Kystverket. Befalsutdannet i Sjøforsvaret, Forsvarets Høgskole. Cand.mag. fra Høgskolen i Stavanger (nå UiS) med fagkrets samfunnsfag, jus og bedriftsøkonomi. Varamedlem til styret i Haugesund Sparebank fra 2007. Nestleder i styret fra 2014. Diverse verv innen internasjonale maritime organisasjoner. Styreleder i P34 Hagen AS.