Jone Tveit (1973)

Daglig leder Tveit Regnskap AS. Autorisert regnskapsfører. Bachelor i økonomi fra Høgskolen i Stavanger. Styremedlem i Haugesund Sparebank fra 2013. Styremedlem i Appex AS, Vindafjord Arbeidsgiverforum AS, Medvind Næringshage AS og Tveit Regnskap AS. Styrets leder i Tveit Regnskap Odda AS og Econ AS.