Tillitsvalgte 2020

Forstanderskapet

 

Medlemmer

KUNDEVALGTE FRA EGENKAPITALBEVISEIERNE FRA DE ANSATTE
Gunvor Bakke leder Tønnes B Tønnesen, nestleder Eyvind Iversen
Sigmund Lundal Olav Granberg Marit S Frantsen
Elisabeth Haugen Skeie Johannes Helgevold Anne-Lise Liestøl
Torunn Kaasamoen Kjell Helgesen Hilde Juul
Leif Aalvik Irene Stuhaug Paal Nebylien
Nils Konrad Bua Grethe Solheim
Kjersti Skogland Urrang
Vibeke Bjerkvik
Francisco Munoz
Steinar Strand
Berit Gjellesvik
Svein Bjarte Holten
Arild Bjordal

Varamedlemmer

KUNDEVALGTE FRA EGENKAPITALBEVISEIERNE  FRA DE ANSATTE
Mari Kjølstad Tenden Maria Oftedal Elisabeth Velde
Morten Hedegaard-Larsen Johannes Tor Geir Johansen Kåre Breivik
Finn Nistad Bjarne Johannes Laastad Haavard Aasland
Tore Fremmersvik Siv Margareth Åsen
Ingfrid Nilssen
Asbjørn Velde
Trygve Hebnes
Solfrid Hjortland Kinn

 

Styret

MEDLEMMER VARAMEDLEMMER
John Erik Hagen, leder Tore Fremmersvik (fast møtende vara)
Benedicte Storhaug, nestleder Anne Marit Helgevold Heggebø
Liv Reidun Grimstvedt Anne-Lise Liestøl fra de ansatte (personlig varamedlem for Merethe Hansen)
Jone Tveit Paal Nebylien fra de ansatte (personlig varamedlem for Hans Olav Omland)
Marius Selsø Håkonsen
Marit Øverland Ilstad
Hans Olav Omland fra de ansatte
Merethe Hansen fra de ansatte

 

Ekstern revisor

Deloitte AS

 

Valgkomite for forstanderskapet

MEDLEMMER VARAMEDLEMMER
Leif Aalvik, leder Vibeke Bjerkvig
Berit Gjellesvik Francisco Munoz
Jan Fredrik Skogland Gunvor Bakke
Nils Konrad Bua Arild Bjordal
Hilde Marie Juul fra de ansatte Grethe Solheim, fra de ansatte

 

Valgkomite for egenkapitalbeviseierne

MEDLEMMER VARAMEDLEMMER
Astrid Vabø Strand, leder John Kongshavn
Jan Fredrik Skogland Kirsten Sofie V Skogland
Oddleif Wiig Silje Christine Hellesen